Jump to Navigation

Whipple of PPPD

Beschrijving ziektebeeld:

 • Pancreaticoduodenectomie, evt. pylorussparend (PPPD). Resectie pancreaskop en duodenum, 3x anastomose. Indicatie: meestal pancreaskopcarcinoom of distale galweg maligniteit. ASAT, ALAT, γ-GT vaak verhoogd door pre existente afvloedbelemmering galwegen
 • Stolling vaak ontregeld

Klaarzetten:

Materiaal: Medicatie:
Extra Monitoring: Arterielijn 
CVD op indicatie
Antibiotica: cefazoline 1 g en 500 mg metronidazol 
Noradrenaline 1mg in 50ml (kan in perifeer vat) 
Alternatief: Fenylefrine
Infuusnaald grijs of wit. 
Fluido, BAIR hugger, Blaascatheter+urimeter 
Maagsonde, temp.sonde 
Epiduraal set 
Spuitenpompen
Anesthetica: geen duidelijke contra-indicaties

Preoperatief lab:

 • Na, K, Ur, Crea, Hb, PT, APTT, thrombocyten, leverfuncties.

Inleiding anesthesie:

 • Plaats een of twee perifere infusen aan de linker kant; De rechter arm gaat langs het lichaam. Inpakken, geen schelp.
 • Bloeddrukcuff om de rechter bovenarm.
 • BAIR hugger lower body: pat. Temp >36°C
 • Geef antibiotica ruim voor de incisie, liefst voor het prikken van de epiduraal. Herhalen bij groot bloedverlies of na 6uur.
 • Epiduraal prikken op Th7-8 of 8-9. Epiduraal bolus bupivacaïne 0,25% + (Su) Fentanyl 30 min voor de buikspreider! Hierna toediening bupi via pompje epiduraal.
 • Bestrijd vasodilatatie met vasomodulatie (fenylefrine, efedrine). Noradrenaline 0,04 – 0,08 microg/kg/min, iv.
 • Vul bloedverlies aan: Tetraspan in gelijk volume, dus bij 500 ml bloedverlies aanvullen met 500 ml Tetraspan. ( denk aan maximum en stollingsstoornissen )
 • Indien epiduraal niet lukt, overweeg (aparte spuiten !) :
  • Lidocaine: 1.5 – 2 mg/kg/uur,
  • MgSO4: 1gram/uur,
  • Clonidine: 1microgram/kg
  • Ketanest : 0,125 mg/kg/u, bolus Ketanest 0,25mg/kg voor inleiding
 • Neem regelmatig bloedgas af.
 • Denk aan PONV preventie:4 mg dexamethason (begin OK), 0,625 mg droperidol en 4 mg ondansetron (60min voor het sluiten van de buik.)
 • Somatostatine: 0,1mg subcutaan, op indicatie.

Complicaties:

 • Falen van epiduraal
 • Ontregelde stolling
 • Onderschatting van fors bloedverlies (m.n door gazen in buik)
 • Hypotensie door vasodilatatie
 • Afkoeling van patiënt

Postoperatief beleid:

 • Let op goede analgesie (epiduraal of PCA ) en anti-emetica. Maagsonde laten zitten, er treedt vaak gastroparesis op
 • Labafnames
 • 24 uur overblijven op High Care. Bij dubbele bypass geen indicatie tot 24u HC.
 • Vochtbeleid:
  • Zoals bij alle operaties, is het doel om weefsel-oxygenatie te optimaliseren zonder teveel of te weinig te geven. Een rationele benadering bestaat enerzijds uit een voorzichtige compensatie van de reële verliezen en opvang van het bloedverlies met plasmavervangers, anderzijds uit medicamenteuze behandeling van vasodilatatie (vasomodulatie). Kijk naar fluid responsiveness door o.a. pulse pressure variation, bloedverlies kan je niet oplossen door alleen vasoconstrictie.
Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen