Jump to Navigation

TURP

Beschrijving ziektebeeld:

Benigne prostaat hypertrofie (BPH) wordt in het AMC in principe middels bipolaire transurethrale resectie of laser prostatectomie behandeld. Bij beiden wordt tegenwoordig NaCl 0,9 % als spoelvloeistof gebruikt. Door het gebruik van deze spoelvloeistof komt het TUR-Syndroom nog maar zelden voor. Het bloedverlies is bij de bipolaire diathermie ook minder maar de operatieduur is gemiddeld iets langer.

Klaarzetten:

Materiaal Medicijnen
Standaard monitoring, uitbreiding obv comorbiditeit. Atropine 0,5mg/ml, Metaraminol 10mg/10ml, Efedrine 50m/10ml,
Houding: lithotomie positie. CAVE: n.peroneus communis, n ischiadicus en n femoralis Advies: indien spinaal Bupivacaine heavy 0,5% 10 mg (2 ml) + eventueel Sufentanil 5 ug (1 ml)
Perifeer infuus 18 G Antibiotica: op de afdeling gegeven of wordt meegegeven naar de O.K.
Spinaal set of Tube 8/ LM 5

Preoperatieve voorbereiding:

  • Lab:Hb, Ht, Na, K, Kreat, kruisbloed, stolling op indicatie.
  • ECG op indicatie
  • Pre-medicatie: paracetamol 1000 mg, eventueel een benzodiazepine.
  • Anticoagulantia: stoppen.
  • Trombocytenaggregatieremmers: overleg operateur

Techniek:

Algeheel of spinaal op basis van comorbiditeit en de wens van de patient. Blok tot Th 10 is nodig bij een spinaal i.v.m. innervatie van de blaashals. Hoger is niet adviseerbaar om de symptomen van een eventuele blaasperforatie te kunnen blijven herkennen (buik- en schouderpijn).

Complicaties:

Hypothermie: Dek de patient toe en houd de temperatuur op OK niet te laag. Gebruik een Bair-Hugger. Let op de temperatuur van de spoelvloeistof; deze wordt verwarmd m.b.v. de fluido van de urologie.

Bloedingen: Door het spoelen is het bloedverlies lastig in te schatten, overleg met de operateur.

Overvulling: Door opname van spoelvloeistof. Zo nodig Lasix iv iom operateur.

(Blaas)perforatie: Pijn in buik, pre-cardiaal of schouder. Soms gepaard met bleekheid, zweten, hypotensie en/of misselijkheid en braken.

Postoperatief beleid:

  • Op indicatie: Na, K, Kreat, Hb, Glucose
  • Urinekatheter, zo nodig iom operateur op tractie,controleer spoelsysteem op kleur,bloeding
  • Pijnstilling:Paracetamol 1000 mg 4dd1 po
  • zn Morfine 2 mg titreren tot pijnvrij
  • Bij blaaskrampen overweeg Voltaren 50 mg 3-4 dd, of Dridase 2,5 mg 3dd.
Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen