Jump to Navigation

Supraclaviculair blok

Voorwaarden

1. Perifeer infuus

2. Monitoring Pakket 1

3. Surpass B0

Materiaal

1. Lineaire probe

2. MicroTex echo-hoes

3. Echogene naald 5 cm +/- catheter

4. Basis poets-set regionale anesthesie.

Medicatie

Chirurgisch blok: Mepivacaine 2% en/of Levobupivacaine 0.5%, max. ¼ mL / kg IG

Postoperatieve pijnbestrijding: Levobupivacaine 0.25%, max. ¼ mL / kg IG

Positionering

Rugligging. Probe craniaal van clavicula, oriëntatie aan arteria subclavia. Eerst goede visualisatie vervolgens in-line punctie.

Naaldpositie

Naald wordt van lateraal naar mediaal ingebracht. De plexus is hier lateraal en soms craniaal van de arteria subclavia te vinden. Injectie van lokale verdovingsmiddelen onder zicht en herpositioneren van de naald is vaak nodig om de plexus in zijn geheel te blokkeren. Voor blokkade van ulnaire aandelen en de onderarm/hand zijn de taken vlakbij arteria subclavia en eerste rib het meest belangrijk.

Specifieke aandachtspunten

  • Door de nabijheid van de eerste rib en de pleura is het bij deze blok essentieel om de naald nooit zonder zicht op de punt voor te schuiven, om pneumothorax als ernstige complicatie te voorkomen. De meeste blokken kunnen in principe mbv echo of zenuwstimulatie worden uitgevoerd. Echter mag supraclaviculair blok nooit zonder echo worden uitgevoerd.
  • De meest belangrijke specifieke bijwerkingen van de blok is blokkade van de nervus phrenicus, dit kan al bij kleine volumina gebeuren, en Horner’s syndroom beide bijwerkingen zijn volume-afhankelijk.
  • In sommige patiënten loopt de arteria transversa colli (or de arteria suprascapularis) door de plexus heen, daarom altijd met echo aanwezigheid van vaten in de gaten houden.

Literatuur

1. Marhofer P, Harrop-Griffiths W, Willschke H, Kirchmair L. Fifteen years of ultrasound guidance in regional anaesthesia: Part 2-recent developments in block techniques. Br J Anaesth 2010; 104: 673-83

2. Perlas A, Lobo G, Lo N, Brull R, Chan VW, Karkhanis R. Ultrasound-guided supraclavicular block: outcome of 510 consecutive cases. Reg Anesth Pain Med 2009;34:171-6

Weblinks: http://neuraxiom.com/html/newsupraclavicular.htmlhttp://www.usra.ca/supneedle.php  

Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen