Jump to Navigation

S-Ketamine pomp

Algemeen

S-Ketanest wordt gebruikt in combinatie met morfine/buprenorfine (PCA) en bij een epiduraal katheter bij acute postoperatieve pijn. Op interne afdelingen wordt Ketanest gebruikt in combinatie met morfine/buprenorfine (PCA) bij patiënten met sikkelcelziekte met ernstige pijn.

Naast acute pijn kan S-Ketanest ook ingezet worden bij chronisch benigne pijn of bij patiënten met oncologische pijn, bij wie de pijn (sub)acuut verergerd is. Dit protocol is bedoeld voor alle klinische patiënten. Dit protocol geldt dus niet voor patiënten met chronische pijn die poliklinisch in aanmerking komen voor een behandeling.

Protocol start S-Ketanestpomp (op verkoever)

De pomp wordt op de verkoever gestart waar de patiënt met S-Ketamine wordt opgeladen. Dit heeft te maken met de behoefte aan monitoring tijdens het opladen.

Als patiënten in aanmerking komen voor een behandeling met S-Ketamine moet de zaalarts de patiënt aanmelden.

• postoperatieve of trauma patiënten: tijdens kantooruren via APS 

• overige patiënten: tijdens kantooruren via CPS 

• Tijdens avond-, nacht, en feestdagen (incl weekend): contact opnemen met de dienstdoende anesthesioloog

Evaluatie

Patiënt blijft op de verkoever tot 1 uur na bereiken van een stabiele dosering van S-Ketamine en een acceptabele pijnscore is ontstaan.

Vraag op de afdeling naar verloop van de pijn en naar een NRS (0 = geen pijn tot 10 = de meest voorstelbare pijn):

• Bij pijn, complicaties uitsluiten (i.o.m. chirurg/zaalarts)

• Bij pijn en geen complicaties: verhoog na overleg met de superviserend anesthesioloog of zaalarts de S-Ketamine-pomp tot 5-15 mg/hr -> pompstand 1-3ml/hr (≈0,1mg/kg/hr)

• Pomp ophogen kan ook op afdeling, hoeft niet op de verkoever plaats te vinden

Controle pomp: juiste medicijn, medicatiesticker volledig en correct ingevuld, lijn/terugslagklep correct aangesloten. Evalueer vitale functies: sedatiescore volgens Ramsey, pols, bloeddruk, ademhaling (alternatief zal ook de MEWS-Score gebruikt kunnen worden).

Sedatiescore volgens Ramsey

1 Wakker, geagiteerd, angstig, rusteloos
2 Wakker, coöperatief, georiënteerd, rustig
3 Wakker, alleen reactie op opdracht
4 In slaap, snelle reactie op prikkel, luid aanspreken, aantikken
5 In slaap, trage slome respons op prikkel
6 In slaap, geen reactie op prikkel, niet wekbaar

Aanpassen dosering S-Ketamine o.b.v. Sedatiescore

  1. Ketanest pauzeren, bij verbetering op lage stand weer hervatten
  2. Geen handelingen noodzakelijk
  3. Ketanest pauzeren, bij verbetering op lage stand weer hervatten
  4. Ketanest stoppen, continu monitoring van patiënt, als er na 10 minuten geen verbetering optreedt of bij verslechtering van de Sedatiescore contact met anesthesioloog opnemen
  5. Op de verkoever: Anesthesioloog bellen
  6. Op de afdeling: Spoedinterventie team roepen

Bijwerkingen van S-Ketanest

Last van duizeligheid, gevoel van zweven, rare dromen, optische of akoestische hallucinaties, sufheid

  • Indien de patiënt er echt hinder van ondervindt: pomp stoppen
  • Indien de patiënt deze bijwerkingen ervaart, maar niet als hinderlijk beschouwt: pompstand verlagen tot 1 ml/hr (lagere stand is niet effectief)

Medicatiegebruik tijdens gebruik S-Ketanest

Controle medicijngebruik (co-analgetica, benzodiazepines) door navraag patiënt, verpleegkundige. Indien gelijktijdig gebruik met P.C.A. of epiduraal:

• Gelijktijdig gebruik clonidine is toegestaan, maar let op de sedatieve werking van clonidine en mogelijk additief effect. Hetzelfde geldt ook voor opiaten.

• Gelijktijdig gebruik van benzodiazepines is niet toegestaan op de afdeling i.v.m. verhoogde kans op ademdepressie, tenzij de patiënt dit reeds langdurig gebruikt.

Stoppen van de S-Ketanestpomp

Beoordelen wanneer stop

• Afhankelijk van beloop

• Ketanest mag ineens gestopt te worden en hoeft niet afgebouwd te worden.

• PCA-pomp wordt meestal nog gecontinueerd

Standaard afspraken:

• 4 ampullen ketanest 25 mg/ 5ml = 100 mg ketanest totaal ( ketanest 5 mg /ml)

• 5-15 mg/h -> pompstand 1-3ml/u (≈0,1mg/kg/u)

• Meestal in combinatie met morfine/buprenorfine (PCA)

• Benzodizepines: In principe mogen er geen sederende middelen op de afdeling toegediend worden, tenzij reeds langdurig in gebruik. Op de verkoever is het soms zinvol om wel benzodiazepines (bijv. 1 a 2 mg midazolam iv) toe te dienen aan patiënten met psychogene bijwerkingen van de S-Ketanest of ter voorkoming daarvan. Dit mag enkel in overleg met de supervisor.

• start S-Ketamine altijd op de verkoever.

• Contra indicaties: psychotische ziektebeelden, verhoogde intracraniële druk, niet goed ingestelde hypertensie, preeclampsie of eclampsie.

Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen