Jump to Navigation

Premedicatie kind

Medicatie:

1.) EMLA crème

Applicatie onder Tegaderm® tenminste 1 uur voor intraveneuze inleiding op beide handen en/of beide voeten. Een tube EMLA-crème® bevat 5 gram zalf.

Over de EMLA dosering (volgens kinderformularium)

0-3mnd = max 1 g op max 10 cm2

3-12 mnd = max 2 g op max 20 cm2

1-5 jr = max 10 g op max 100 cm2

6-12 jr = max 20 g op max 200 cm2

12-18 jr = 1,5-2 g per 10 cm2/kg/dag

Verwijder pleister en zalf 10 minuten voor intraveneuze punctie op de afdeling vóór transport naar de OK.

2.) Doseringen Paracetamol en Diclofenac

Paracetamol, orale of rectale toediening:

Leeftijd Oplaaddosis Onderhoud
28-36 weken*, max. 40 mg/kg/24 uur 20 mg/kg rectaal 20 mg/kg à 12 uur
28 - 36 weken*, maximaal 40 mg/kg/24u 30 mg/kg rectaal 20 mg/kg á 12 uur
vanaf 44 weken*, max 60 mg/kg/24u 25 mg/kg oraal

30 mg/kg rectaal

15 mg/kg à 8 u oraal

20 mg/kg à 8 u rectaal

vanaf 1 mnd à terme 30 mg/kg oraal

40 mg/kg rectaal

15 mg/kg à 8 u oraal

25 mg/kg à 8 u rectaal

- *Leeftijd = weken zwangerschapsduur + leeftijd in weken

Diclofenac, orale of rectale toediening:

Diclofenac (niet bij gastro/hartcath/<6mnd, kinderen met een gestoorde stolling zoals bijvoorbeeld bij leukemie en chemotherapie): 1 mg/kg per os of rectaal

3.) Clonidine drank oraal minimaal 45 minuten (!) preoperatief, bij kinderen ouder dan 1 jaar

Fles van 100ml, 50 microgram/ml

Bij operatieduur < 1 uur 2 microgram / kg

Bij operatieduur > 1 uur 4 microgram / kg (maximale dosering 150 microgram)

Langere monitoring op de verkoever gezien de lange werking van clonidine (105 min in vergelijking 60 min bij midazolam.

Contra-indicatie voor clonidine:

Ernstige bradyaritmieën (sick sinus syndroom, tweede of derdegraads AV-blok), nierinsufficientie, hypotensie. Cardiaal belaste kinderen (RL-shunt of kinderen voor de onderzoek/interventie op de interventie cardiologie). Zo nodig midazolam of valium afspreken.

4.) Midazolam als 2e keus:

Midazolamdrank 0,3 – 0,5 mg/kg oraal (maximaal 15 mg) of

Valium drank 0,1- 0,2 mg/kg oraal (maximaal 10 mg) bij hartcatherisatie procedure als alternatief van midazolam

5.) Geen atropine

zie toelichting

6.) Vernevelen op indicatie

Dosering volgens advies van de kinderarts of

a. Salbutamol (Ventolin): < 4jr 2,5mg; > 4jr 5mg en

b. Ipratropium (Atrovent): < 4jr 0,25mg; > 4jr 0,5mg

Cave: tachycardie bij salbutamol

Toelichting:

 1. Waarom geen atropine: iv- of inhalatie-inleiding leiden niet tot verhoging van de catecholaminen, lokken de vasovagale reacties of overvloed van salivatie niet uit, dus premedicatie met atropine is niet nodig.
 2. Voordelen van premedicatie: minimalisering psychologische trauma, vermindert angst van kinderen, vermindert de hoeveelheid van postoperatieve pijnstillers (clonidine), vermindert de kans op gedragsveranderingen, nachtmerries en apathie postoperatief, verlaagt steroidspiegels.
 3. Bijwerkingen van midazolam: preoperatief: bittere smaak, laag en onvoorspelbare absorptie bij orale of nasale toediening, paradoxale reacties, blokkering expliciet geheugen terwijl impliciet geheugen behouden blijft, meer kans op hikken. postoperatief: respiratoire depressie, gedragsveranderingen, verslechtering cognitie, toenemende kans op agitatie, delirium.
 4. Voordelen van clonidine: perioperatief: minder anesthetica en opiaten nodig, stabiele HD, betere smaak dan midazolam, patient accepteert de inleiding beter. Postoperatief: minder pijnbestrijding nodig, vermindert kans op PONV.

Literatuur:

 1. Effect of preanesthetic administration of midazolam, clonidine, or dexmedetomidine on postoperative pain and anxiety in children. Andre Schmidt et al. Pediatric Anesthesia 2007; 17: 667-674.
 2. Premedication in children: a comparison of oral midazolam and oral clonidine. Nicole Almenrader et al. Pediatric Anesthesia 2007; 17: 1143-1149.
 3. Pro – Con debate: The place of premedication in pediatric practice. Abraham Rosenbaum, Peter Larsson et al. Pediatric Anesthesia 2009; 19: 817-828.
 4. Premedication with clonidine is superior to benzodiazepines. A metaanalysis of published studies. Acta Anaesthesiol Scand 2010; 54: 397-402
 5. Effects of premedication with clonidine on pre-operative anxiety and post-operative pain in children: a prospective, randomised, controlled trial. Cao J et al. Eur J Anesthesiol. 2010 Nov
 6. Oral bioavailability of clonidine in children. Larsson P et al. Paediatr Anaesth 2011 (3); 21 : 335-340
 7. The place of premedication in pediatric practice. Paediatric Anesth 2009 (9); 19: 817-828
Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen