Jump to Navigation

Pijnbestrijding kind dagcentrum AD ATE

Pijnbestrijding kinderen dagcentrum AD ATE

Beschrijving ziektebeeld:

Een (adeno) tonsillectomie is geïndiceerd bij kinderen met frequent recidiverende tonsillitiden, en / of kinderen met verdenking op het obstructief slaap apnoe syndroom.(1)

Operatie:

De guillotinetechniek wordt gebruikt bij kinderen 1 t / m 8 jaar (kortere ingreep en minder postoperatieve pijn (1). Vanaf ongeveer 8 jaar wordt in het AMC de dissectietechniek gebruikt. Aan de intraveneuze canule wordt een zak vocht aangesloten. De ervaring leert dat canules zonder lopend infuus snel verstopt raken. Een intraveneuze toegang is nodig voor pijnstilling en ook bij een nabloeding. Ook postoperatieve misselijkheid lijkt door de toediening van extra vocht gereduceerd te worden (4). NB Spalken en inzwachtelen

Pijnbeleid bij kinderen AD - ATE dagcentrum.

Preoperatief (rectaal)

 • 1 uur van tevoren, premedicatie:
  • Paracetamol 40 mg/kg rectaal
  • Diclofenac 1mg/kg rectaal vanaf leeftijd > 6 maanden (5)
  • Emla® zalf op handen en/of evtl. elleboog of voet
  • op indicatie: clonidine 2 microgram / kg oraal

Peroperatief (intraveneus)

 • opioïd, bijvoorbeeld fentanyl
 • Dexamethason 0,15 - 1 mg/kg voor ATE sluder (3)

Postoperatief

 • eerste uur (VK):
  • kortwerkend intraveneus opioïd, bijvoorbeeld fentanyl 5µg getitreerd op basis van pijnmeting
 • eerste 48 uur (in ziekenhuis en thuis):
  • Paracetamol 3dd 20 mg / kg rectaal op vaste tijden.
  • Diclofenac 3 dd 1mg/kg rectaal op vaste tijden
 • niet-farmacologische hulpmiddelen (2)
  • ijsjes en koude drankjes.
  • cognitieve gedragsstrategieën:

aanwezigheid van ouders, afleiding, ontspanningstechnieken en positieve steun.

Pijnmeting

 • 0 – 7 jaar FLACC pijnschaal
 • 4 - 7 jaar Gezichtjesschaal
 • vanaf 7 jaar Visueel Analoge Schaal (VAS).

Literatuur:

 1. CBO concept richtlijn Ziekten van adenoïd en tonsillen in de tweede lijn. 2007
 2. Idvall E, Holm C, Runeson I. J Child Healthcare 2005;9:196-207
 3. Steward DL, Grisel J, Meinzen-Derr J. Steroids for improving recovery following tonsillectomy in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 8. Art. No.: CD003997. DOI: 10.1002/14651858.CD003997.pub2.
 4. Johr M. Anaesthesia for tonsillectomy. Current Opinion in Anaesthesiology 2006;19:2660-1
 5. Michelet D, Andreu-Gallen J, Bensalah, Hilly J, Wood C, Nivoche Y. A meta-Analysis of the use of nonsteroidal antiinflammatory drugs for pediatric postoperative pain; Society for pediatric anesthesia
Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen