Jump to Navigation

Perifere zenuwblokkade

Perifere zenuwblokkade single shot volwassenen

Beschrijving:

Bij deze vorm van anesthesie worden de plexus of perifere zenuwen voor ingrepen aan een extremiteit verdoofd met lokaal anesthetica (LA). Combinatie met sedatie of algehele anesthesie is mogelijk tijdens de ingreep. Het kan ook toegepast worden bij postoperatieve of acute pijn. De keuze van het LA (kort(1) of langwerkend(2)) en de keuze tussen single shot blok of perifere zenuwcatheter is afhankelijk van duur van de ingreep, duur van opname en mate van de (te verwachten) postoperatieve pijn. Inwerkingstijd is afhankelijk van het soort LA, volume, locatie en techniek). Informeer de operateur.

Contra-indicaties:

 • Absoluut: weigering, infectie bij insteekplaats
 • Relatief: neurologische- stollingstoornissen, sterk afwijkende anatomie, niet-coöperatieve patiënt, ernstige taalbarrière, risico op compartimentsyndroom (overleg met operateur).

Klaarzetten:

 • O2 met ambu en uitzuigapparatuur
 • Infuus en monitoring
 • Stimuplex met extra ECG sticker
 • Echoapparaat en onsteriele gel
 • Aftekenstift, en centimeter
 • Chloorhexidine
 • Gazen
 • Steriele handschoenen
 • Steriele gel
 • Steriele Tegaderm
 • Stimuplexnaald 5, 10 of 15 cm
 • Atropine (0,5 mg/ml) 1 ml
 • Efedrine (5 mg/ml 10 ml
 • Alfentanil (0,5 mg/ml 2 ml
 • Propofol (10 mg/ml) 10 ml
 • Lidocaïne 1 % 10 ml met subcutane naald
 • Locaal Anesthetica 20 ml (1x,2x,3x):
  • (1) Mepivacaïne 2% en/of (2)L-bupivacaïne 0,5%

Voorbereiding:

Bestel de patiënt >1 uur tevoren. Bel sein 59571 voor assistentie. Leg procedure aan patiënt uit. Neem SURPASS (formulier B0) door. Sluit patiënt op monitoring aan. Plaats het infuus. Positioneer patiënt voor het specifieke blok. Let op ergonomie. Beoordeel evt. m.b.v. echo en onsteriele gel het gebied (diepte van zenuw, positie t.o.v. andere vitale structuren). Naar behoefte kan een ’Local’lid begeleiden. Bepaal benodigde lengte van naald. Controleer en sluit stimuplex aan. Dien zonodig Alfentanil (0,25-0,5 mg) en /of Propofol 10-30 mg iv toe.

Single shot:

Desinfecteer gebied van insteekplaats met Chloorhexidine. Infiltreer Lidocaïne 1% s.c. ter hoogte van insteekplaats. Gebruik mondkapje en muts. Desinfecteer handen en trek steriele handschoenen aan. Prepareer echoprobe met steriele gel en tegaderm. Maak echobeeld bij de insteekplaats met ene hand. Prik na doorflushen met LA en na aansluiten elektrode van naald de steriele stimuplex naald door de huid op insteekplaats met andere hand. Stimuplex aanzetten op 1,0-2,0 mA, 0,1 ms, 2 Hz. Breng naaldtip in juiste positie op geleide van echo en de juiste contracties. Aspireer en spuit 0,5-1 ml LA. Staak direct het inspuiten bij hoge druk, paresthesieën, sterke of uitstralende pijn. Spuit langzaam LA. ( 20-60 ml afhankelijk van type blok) en aspireer na elke 5 ml. Op geleide van echobeeld eventueel naaldpunt verplaatsen voor goede spreiding. Staak meteen bij eerste verschijnselen van Acute Intoxicatie. Test de inwerking van blok op sensibiliteit en motoriek. Wijs patiënt op bescherming van extremiteit gedurende werking van het blok. Documenteer gegevens. ==Postoperatief:== Postoperatief is recovery niet nodig, tenzij in combinatie met algehele of spinale anesthesie.

Complicaties:

 • Acute intoxicaties: metaalsmaak mond, tintelingen rond mond, ritme stoornissen, insult, asystolie.
 • Afhankelijk van bloktype geassocieerde complicaties door aanprikken/LA inspuiten van omliggende structuren.

Opties bij onvoldoende chirurgisch blok:

 • Additioneel blok meer perifeer (identieke werkwijze, maximaal 10 ml LA).
 • Huid locaal laten infiltreren bij incisie.
 • Sedatie/analgesie i.v., evt. uitbreiden tot algehele of spinale anesthesie.

Perifere zenuwblokkade met catheter volwassenen

Beschrijving:

Bij deze vorm van anesthesie wordt de plexus of perifere zenuwen voor ingrepen aan een extremiteit verdoofd met lokaal anesthetica (LA). Tijdens de ingreep is combinatie met sedatie of algehele anesthesie mogelijk. Het kan ook voor postoperatieve of acute pijn worden toegepast. Indicatie voor perifere zenuwblokkade met een catheter is een langdurige operatie, matige tot ernstige postoperatieve pijn en klinische opname. Informeer de operateur. Opladen met LA (kort* of langwerkend**) vindt plaats zoals bij een single shot. 

Contra-indicaties :

Absoluut: weigering, infectie bij insteekplaats

Relatief: neurologische- stollingstoornissen, sterk afwijkende anatomie, ernstige taalbarrière, risico compartimentsyndroom (overleg met operateur)

Klaarzetten:

 • O2 met ambu, en uitzuigapparatuur
 • Infuus en Monitoring
 • Stimuplex met extra ECG sticker
 • Echoapparaat en onsteriele gel
 • Aftekenstift, en centimeter
 • Chloorhexidine
 • Gazen
 • Steriele handschoenen
 • Basis poetsset
 • Steriele gel
 • Steriele Cover incl. elastiekjes.
 • Contiplex naald/catheterset 5, 10, 15 cm
 • Statlock (fixatie)
 • Steriele tegaderm
 • Steriele jas
 • Atropine (0,5 mg/ml) 1 ml
 • Efedrine (5 mg/ml 10 ml
 • Alfentanil (0,5 mg/ml 2 ml
 • Propofol (10 mg/ml) 10 ml

Locaal Anesthetica 20 ml (1x,2x,3x):

 • Lidocaïne 1 % 10 ml met subcutane naald
 • Mepivacaïne 2 %

en/of

 • Bupivacaïne 0,5%

Continue toediening via catheter

 • Bupivacaïne 0,125% 6-12 ml/u

Voorbereiding:

Bestel de patiënt >1 uur tevoren en leg procedure aan patiënt uit. Sluit patiënt aan op monitor en plaats het infuus. Positioneer patiënt voor het specifieke blok en let op eigen ergonomie. Beoordeel evt. m.b.v. echo en onsteriele gel het gebied (diepte van de zenuw, positie t.o.v. andere vitale structuren). Naar behoefte kan een ’Local’lid begeleiden. Bepaal de lengte van naald (5, 10,15 cm). Controleer en sluit stimuplex aan op de patiënt met. Dien zonodig Alfentanyl (0,25-0,5 mg) en /of Propofol 10-30 mg iv toe voor sedatie.

Perifere zenuwcatheter: Basis poetsset openen en steriel Chloorhexidine, Lidocaïne 1%, Steriele gel, Cover, Contiplexnaald, Statlock ®, Tegaderm daaraan toevoegen. Desinfecteer handen. Steriele jas en steriele handschoenen aantrekken. Desinfecteer het gebied met Chloorhexidine. Plak steriele plastic gatdoek om het gebied. Infiltreer huid oppervlakkig bij insteekplaats met Lidocaïne 1%. Gel in bodem van cover plaatsen, echoprobe omhullen en met elastiek vastzetten. Flushslang op naald plaatsen, catheter klaarleggen. Maak echobeeld met ene hand. Prik na doorflushen met LA en na aansluiten elektrode van naald de steriele stimuplex naald door de huid op insteekplaats met andere hand. Stimuplex aanzetten op 1,0-2,0 mA, 0,1 ms, 1-2 Hz. Breng naaldtip in juiste positie op geleide van echo en de juiste motorische responsen. Aspireer en spuit 1 ml LA. Staak direct het inspuiten bij hoge druk, paresthesieën of intraneurale injectie op echobeeld. Spuit langzaam LA. en aspireer na elke 5 ml tot de gehele dosis is toegediend. Op geleide van echobeeld eventueel naaldpunt voor goede spreiding. Staak meteen bij eerste verschijnselen van Acute intoxicatie (zie Protocol). Voer de catheter op tot 5 cm bij de plexus. Fixeer catheter met Statlock®, evt. extra gaas als compressie, met daarover Tegaderm® en rondom Medipore®. Test inwerking van blok. Wijs patiënt op bescherming van extremiteit gedurende aanwezigheid van blok.

Onderhoud via catheter: Pomp met Bupivacaïne 0,125% 6-12ml/u na ongeveer 1-2 uur starten.

Postoperatief is recovery niet nodig tenzij in combinatie met sedatie/analgesie of algehele anesthesie

Complicaties:

 • Acute intoxicaties: metaalsmaak mond, tintelingen rond mond, ritme stoornissen, insult, asystolie. Zie protocol Acute Intoxicaties Locaalanesthetica.
 • Blok type geassocieerde complicaties door aanprikken/LA inspuiten in omliggende structuren.
 • Dislocatie catheter: verwijderen. Stap over op andere vorm analgesie.
 • Lekkage langs catheter: opnieuw afplakken met gazen en Tegaderm bij voldoende analgesie.

Opties bij onvoldoende chirurgisch blok:

 • Additioneel blok meer perifeer (identieke werkwijze, maximaal 10 ml LA).
 • Huid locaal laten infiltreren bij incisie.
 • Sedatie/analgesie i.v., evt. uitbreiden tot algehele anesthesie of spinale anesthesie.

Dagelijkse controles bij een patiënt met een perifere zenuwblokkade

 • Pijnscore vragen
  • Inventariseren pijnscore in rust en bij bewegen, hoesten en doorademen,

acceptabel ja/nee, navragen bij verpleegkundige

 • Controle pomp
  • Juiste oplossing ( geen extra toevoegingen), juiste pompstand, medicatiesticker volledig ingevuld
 • Beoordelen correcte aansluiting perifere katheter/pomp en aanwezigheid filter
 • Insteekopening perifere katheter beoordelen
  • Roodheid, pijn op druk, zwelling, pus, lekkage van vloeistof, juiste positionering (diepte van de catheter)
 • Beoordelen motoriek aangedane lichaamsdeel
 • Beoordelen sensibiliteit
  • Blok testen m.b.v. koudesensibiliteit, scherp/dof onderscheid
 • Evalueren bijwerkingen
  • Systemische bijwerkingen van lokale anesthetica
 • Complicaties
  • Paresen, lokale infectie, neuropathie, pneumothorax (bij supraclaviculair en verticaal infraclaviculair blok), compartimentsyndroom, peroneus laesie
 • Controle vitale functies
  • Pols, bloeddruk, temperatuur, ademhaling
 • Controle medicijngebruik (co-analgetica) door navraag patiënt, verpleegkundige, cardex
 • Aanwezigheid perifeer infuus


Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen