Jump to Navigation

PCA iv

Algemeen

 • Controle pomp: juiste medicijn, medicatiesticker volledig en correct ingevuld, lijn/terugslagklep correct aangesloten
 • Vraag naar continuïteit/verloop/beloop van de pijn
 • Sluit eventuele complicaties uit (i.o.m. chirurg/zaalarts)
 • Adviseer standaard (op vaste tijden) paracetamol gebruik
 • Stemmingsveranderingen, hallucinaties, nachtmerries
 • Indien patiënt klachten als zeer vervelend ervaart, overweeg staken medicatie en start alternatieve pijnstilling.
 • Urineretentie: Zo nodig bladderscan en eenmalig katheteriseren
 • Sufheid
  • Controleer bewustzijn elke 4 uur d.m.v. sedatiescore volgens Ramsey
  • Controleer pols, bloeddruk, percutane O2 saturatie, ademhaling
  • Lees pomp af hoe vaak patiënt gebruik heeft gemaakt van pomp (A/D verhouding)
  • Evalueer verloop/beloop van de sufheid
  • Indien sufheid niet acceptabel
   • Overweeg start S-Ketanest zodat opiaatbehoefte afneemt
   • Overweeg staken morfinetoediening

Protocollen PCA pompen:

MORFINE (oplossing 1mg/ml)

Kinderen < 50 kg:

• Bolus dosis: 20 µg morfine/ kg

• Achtergrond infuus: 6 µg/ kg/ hr

• Lock-out time: 5 minuten

• 4-uur maximum dosis: 400 µg/ kg

Kinderen > 50 kg:

• Bolus dosis: 1 ml = 1 mg morfine

• Achtergrond infuus: geen !

• Lock-out time: 5 minuten

• 4-uur maximum dosis: 20 ml = 20 mg morfine

Volwassenen:

• Bolus dosis: 1 ml = 1 mg morfine

• Achtergrond infuus: geen !

• Lock-out time: 5 minuten

• 4-uur maximum dosis: 30 ml = 30 mg morfine

BUPRENORFINE (oplossing 30 µg/ml)

Kinderen < 50 kg:

• Bolus dosis: 0,6 µg buprenorfine/ kg

• Achtergrond infuus: 0,18 µg/ kg/ hr

• Lock-out time: 5 minuten

• 4-uur maximum dosis: 12 µg/ kg

Kinderen > 50 kg:

• Bolus dosis: 1 ml = 30 µg buprenorfine

• Achtergrond infuus: geen !

• Lock-out time: 5 minuten

• 4-uur maximum dosis: 20 ml = 600 µg buprenorfine

Volwassenen:

• Bolus dosis: 1 ml = 30 µg buprenorfine

• Achtergrond infuus: geen !

• Lock-out time: 5 minuten

• 4-uur maximum dosis: 30 ml = 900 µg buprenorfine

Sedatiescore volgens Ramsey

1. Wakker, geagiteerd, angstig, rusteloos

2. Wakker, coöperatief, georiënteerd, rustig

3. Wakker, alleen reactie op opdracht

4. In slaap, snelle reactie op prikkel, luid aanspreken, aantikken

5. In slaap, trage slome respons op prikkel

Ademdepressie

 • Sedatiescore, percutane O2 saturatie
 • Staak medicijntoediening
 • Naloxon 0,4 mg (=1ml) i.v. toedienen
  • In kliniek ->bolus toedienen
  • Op VK -> verdunnen met 9 ml NaCl 0.9% en op effect titreren met 1-2ml (= 0,04 - 0,08 mg) per keer
 • Indien geen verbetering -> nogmaals overleg met superviserend anesthesioloog, zaalarts, verder onderzoek doen naar oorzaak
 • In overleg met zaalarts en anesthesioloog verder behandelen (O2 toedienen) zo nodig reanimatie opstarten (bel 44)

Adjuvante medicatie bij tekortkoming bij PCA Morfine/Buprenorfine

 • Stap 1: overweeg in overleg met superviserend anesthesioloog start ketanestpomp (zie protocol)
 • Stap 2: overweeg start clonidine 2 x dd 75 microgram per os
 • Stap 3: start naast de P.C.A. Oxycontin 2 x dd 10 mg of 2 x dd 20 mg

Medicatiegebruik tijdens PCA Morfine/Buprenorfinegebruik

Controle medicijngebruik (co-analgetica, benzodiazepines) door navraag patiënt, verpleegkundige.

 • Combineer (indien geen contra-indicaties) met paracetamol en diclofenac (of metamizol IV)
 • Gelijktijdig gebruik tramadol is niet zinvol
 • Gelijktijdig gebruik van andere opiaten en benzodiazepines is in principe niet toegestaan i.v.m. verhoogde kans op ademdepressie, tenzij de patiënt bekend is met chronisch gebruik van opiaten en/of benzodiazepines, of er een tekortkoming is aan pijnbestrijding
 • Profylactisch start laxantia

Stoppen van de PCA Morfine/Buprenorfine

Criteria voor beëindigen PCA

 • Afhankelijk van postoperatief beloop, vaak tussen 2-5 dagen postoperatief
 • Afhankelijk van Administered/Demanded verhouding
 • Overleg met verpleegkundige, zaalarts, ontslagplanning?
 • Indien patiënt PCA niet begrijpt
 • Indien patiënt niet in staat is P.C.A. te bedienen
 • Acceptabele pijnscores

Medicatieadvies na stoppen P.C.A. :

 • Stap 1: Paracetamol 4 x dd 1000mg, diclofenac 3 x dd 50mg (alternatief metamizol 4dd1000mg IV, Oxycontin 2dd10mg, oxynorm 5mg ZN (max 6dd)
 • Stap 2: Paracetamol 4 x dd 1000mg, diclofenac 3 x dd 50mg (alternatief metamizol 4dd1000mg IV, Oxycontin 2dd20mg, oxynorm 5mg ZN (max 6dd)
 • Stap 3: Overweeg toevoegen van andere adjuvantia: neuroleptica (neurontin/ lyrica), antidepressiva (amitriptylline), ketamine, clonidine (in overleg met superviserend anesthesioloog)
 • Stap 4: verhogen van dosis Oxycontin/Oxynorm, eventueel opioidrotatie (in overleg met superviserend anesthesioloog)

Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen