Jump to Navigation

Metamizol

Metamizol in een notendop

Metamizol (Novalgin®) is een pyrazolon derivaat met een hoge analgetische en antipyretische potentie. Het intraveneus gebruik van Metamizol is in Nederland voor de behandeling van heftige acute en chronische pijn, kolieken en koorts geregistreerd. Wereldwijd is het een van de meest gebruikte analgetica, ondanks dat het, uit vrees voor een agranulocytose, in Anglo-Amerikaanse landen en Scandinavië niet geregistreerd is. De orale vorm van Metamizol is in Nederland niet geregistreerd. Alleen de intraveneuze vorm kan in het AMC voorgeschreven worden.

De werking is door een reversibele remming van cylco-oxygenase en de prostaglandine synthese. Deze werking is zowel in het perifere als ook in het centrale zenuwstelsel beschreven, waarbij de remming van de prostaglandine-synthese veel geringer dan bij alle andere NSAID’s. Daarnaast wordt in de literatuur een aantal andere werkingsmechanismen bediscussieerd, zonder dat het duidelijk is in hoeverre zij aan de klinische werking bijdragen. Naast de analgetische en antipyretische werking werkt het middel ook spasmolytisch en is daarom bijzonder waardevol bij kolieken en na buikchirurgische, gynaecologische en urologische ingrepen.

Indicaties:

Metamizol intraveneus kan in combinatie met Paracetamol bij patiënten met acute postoperatieve pijn worden voorgeschreven.

Op basis van de spasmolytische eigenschappen is het ook geschikt voor patiënten met koliekachtige pijn van de (buik) chirurgie, gynaecologie en urologie.

Dosering:

Intraveneus: 4dd 1g bij volwassenen, bij kinderen 10mg/kg 4dd (vanaf 3 maanden). In 100 ml NaCl 0,9% oplossen en over 15-30 minuten infunderen.

Contra-indicaties:

Zwangerschap, ernstige nierfunctiestornissen, acute intermitterende porfyrie, glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD) deficiëntie, beenmergdepressie (bv bij chemotherapie of ziektes van het hematopoetische systeem), borstvoeding, allergie voor metamizol.

Bij kinderen en patiënten met ernstige nierfunctiestornissen wordt Metamizol in het AMC momenteel niet voorgeschreven.

Interacties:

Metamizol kan de cyclosporine plasmaspiegel verlagen. Bij nier- en leverinsufficiëntie en geriatrische patiënten moet de dosering na de gewone oplaaddosis aangepast worden (500 mg 4dd).

Uit recent onderzoek blijkt er een interactie te bestaan tussen Metamizol en Acetylsalicylzuur (b.v. Ascal), waarbij de thrombocytenaggregatie remmende functie van Acetylsalicylzuur afgezwakt wordt bij gelijktijdige inname. Daarentegen is na de huidige stand van kennis, een inname van Acetylsalicylzuur twee uur voor inname van Metamizol veilig en leidt niet tot een beinvloeding van de werkwijze van Acetylsalicylzuur.

Bijwerkingen:

  • Hypotensieve reacties bij snelle i.v. toediening, daarom altijd langzaam toedienen en zeer voorzichtig bij hemodynamisch instabiele of ondervulde patiënten.
  • Agranulocytose (incidentie 1,1 per 1 miljoen behandelingsweken). De mortaliteit wordt met 25 op 100 miljoen behandelingen aangegeven en is daarmee duidelijk lager dan van diclofenac. Klinische tekenen: slijmvliesveranderingen met pijn, koorts, infecties die niet anders verklaarbaar zijn, niet anders verklaarbare verslechtering van algemene toestand van de patiënt. Alleen bij gegronde verdacht een differentieel bloedbeeld laten maken, niet routinematig.
  • Nierfunctiestoornissen tot acute interstitiële nefritis (incidentie < 0,01%).
  • Allergische reactie (incidentie < 0,1%) van lichte huidveranderingen tot een anafylactische schok.

Gastrointestinale bijwerkingen, thrombocytenaggregatieremming en cardiovasculaire bijwerkingen zoals bij NSAID’s zijn niet beschreven.

Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen