Jump to Navigation

Indicaties locoregionale technieken

Indicaties:

Soort blok Indicatie Contraindicaties

specifiek

Bijwerkingen/

complicaties

Interscalenusblok Schouder,

laterale clavicula, proximale humerus

Contralaterale phrenicusparese,

contralaterale recurrensparese, zeer ernstig asthma bronchiale/ COPD (chron. Zuurstofbehoefte)

Syndr v Horner

N. phrenicus blok, N. recurrens blok

Supraclaviculair Distale humerus,

elleboog, onderarm, hand, niet bij schouderchirurgie

Contralaterale phrenicusparese,

zeer ernstig asthma bronchiale/ COPD (chron. zuurstofbehoefte)

Syndr v Horner

N. Phrenicus blok, Pneumothorax

Infraclaviculair blok Distale humerus,

elleboog, onderarm, hand

Thoraxdeformatie,

claviculafractuur, implantaat aanwezig (bv. pacemaker, porta-cath), zeer ernstig asthma bronchiale/ COPD (chron. zuurstofbehoefte)

Pneumothorax
Axillair Elleboog,

onderarm, hand

Lymfangitis arm,

axillaire resectie

(-)
Biers blok Pols,

hand, vingers, onderarm

Hematoom,

ingreep < 30 min, niet meer dan > 90 min

(-)
Intercostaal blok Ribfracturen: 7,8,

thorax en abdominale chirurgie: thoracotomie, mastectomie, gastrostomie, cholecystectomie.

Voorzichtig doseren: hoogste plasmaspiegel Pneumothorax,

hematothorax, intraperitoneale injectie

Paravertebraal blok Thoracaal: mammachirurgie, pijnmanagement na thoraxchirurgie/ribfracturen,

thoraco-lumbaal: Liesbreuk, laterale buikwandchirurgie, lumbaal (psoas): unilaterale chirurgie onderbeen/heup; alternatief voor femoralis blok

Ernstige stollingstoornissen Epidurale injectie,

total spinal

Transversus Abdominis Plane (Tap) blok Abdominale chirurgie:

appendectomie, buikwand breuk, hysterectomie and prostatectomie, bilateraal: sectio, onderbuikoperaties

(-) Intrahepatische/ intraperitoneale injectie,

darmbloeding, uitval N. femoralis

N. ilioinguinalis/

hypogastricusblok

als postoperatieve

analgesie, liesbreuk, hydrocele

(-) Darmperforatie
Genito-femoraalblok als postoperatieve

analgesie, liesbreuk, hydrocele

(-) (-)
Obturatorius blok Spasme adductor spieren,

Onderdrukken obturator reflex tijdens TURT

perineale infectie of haematoom perforatie blaas, rectum, spermatic cord
Ischiadicus blok

(veelal in combi met Femoralis of Saphenusblok)

knie,

kuit, achillespees, enkel, voet

(-) (-)
Femoralisblok Heup,

knie, femurfractuur, patellafractuur, huidtransplantatie laterale en ventrale bovenbeen, mediale deel onderbeen

Inguinale tumor,

geinfecteerde inguinale lymfeklieren, inguinale vaatprothese (relatief)

(-)
Popliteablok Voorvoetchirurgie,

distale deel onderbeen, onderste spronggewricht (fracturen distaal van de knie)

Vaatprothese (relatief) (-)
Saphenusblok Pijnmanagement, aanvulling bij ischiadicus blok voor mediale zijde onderbeen (-) (-)
Enkelblok/

voetblok

Gecombineerd bij

voetchirurgie en incomplete plexuslumbosacralis anesthesie

(-) (-)

Indicaties voor locoregionale technieken bij kinderen

Ingreep Regionale techniek
thoracotomie,thoracoscopische Nuss procedure, continue epiduraal (2)
grote buikchirurgie b.v. neuroblastoom, nefroblastoom(de Wilms’ tumor,ureter reimplantatie, nefrectomie continue epiduraal (2)
osteotomieën en arthrodesen bekken en femur b.v. DVIO, Salter continue epiduraal (2)
osteotomieën en / of ingrepen aan de onderste ledematen Single Shot caudaal of eventueel femoralis / poplitea / ischiadicus blok met of zonder catheter, mogelijk na overleg met betreffende anesthesioloog en operateur. Dit na inschatting kans op eventueel logesyndroom en / of zenuwletsel tgv operatie door operateur.
liesbreuk, orchidopexie Single Shot caudaal(1) of ilio-inguinaal block / wondinfiltratie
circumcisie, oprekken urethra, meatotomie, hypospadie Single Shot caudaal of penis block
cystoscopie Single Shot caudaal
  • ad 1) bij ex-premature baby’s (geboren bij een zwangerschapsduur van 36 weken en minder) met longproblemen kan de anesthesioloog kiezen voor een spinaal of caudaal zonder algehele anesthesie. Emla zalf wordt dan in de premedicatie voorgeschreven op de huid boven de caudale hiatus (maximum dosering 0-2 maanden 1g, 3-12 maanden 2 g)
  • ad 2) bij baby’s onder het jaar wordt de catheter op het gewenst niveau ingebracht of via de caudale hiatus opgevoerd.

Uitleg aan ouders en kind:

  • Leg uit dat het kind intraveneus morfine kan krijgen als de anesthesioloog dat een betere optie vindt of de regionale techniek onvoldoende werkt.
  • Regionale technieken, inclusief epiduralen, worden meestal geprikt bij het kind onder anesthesie. (<18 jaar). Sommige anesthesiologen prikken liever wakker bij de wat oudere kinderen. In dit geval spreekt de betreffende anesthesioloog dit preoperatief af met het kind en zijn ouders.
  • De kans op blijvende neurologische schade na een epiduraal is 1:10.000. De kans op complicaties na een perifeer blok is bijna zes maal lager dan dat bij een centrale blokkade.

(Llewellyn N, Moriarty DA Pediatr Anes 2007;17:520-533. Ecoffey C. Pediatr Anesth 2012;22:25-30)

  • Toestemming van de ouders vermelden op anesthesielijst. Vanaf 12 jaar is de toestemming van het kind ook vereist, en boven de 16 jaar alleen van het kind.
Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen