Jump to Navigation

Ilioinguinaal blok kind

Beschrijving:

Er zijn verscheidene technieken beschreven: Von Bahr (1/4 van de lijn van spina ilica anterior superior naar de navel), Sethna en Berde (1 cm mediaal en caudaal van SIAS), Schulte-Steinberg (2 cm mediaal en caudaal van SIAS), van Schoor (circa 2,5mm op de lijn van SIAS naar navel), maar volgens Kundra is de punctiesite niet belangrijk, als LA maar boven en onder de m. obliquus interna wordt achtergelaten, dan is de kans op succes groter.

Klaarzetten:

Materiaal: Medicijnen:
Steriele handschoenen Bupivacaine zonder adrenaline 0,4 ml/kg, max 2mg/kg
Chloorhexidine / alcohol
Caudaal naald 22G (stompe bevel, indien geen Echo gebruikt wordt)
Braun 25mm, 25G (bij echogeleide punctie)

Preoperatieve voorbereiding:

  • Prikken onder echo-geleidend techniek geniet de voorkeur
  • Standaard monitoring

Indicaties:

  • Bij liesbreuk operaties
  • Bij orchidopexie (evt. in combinatie met n. genitofemorale blok)

Extra aandacht voor:

  • Cave nervus femoralis blokkade (zeldzaam, bij hoog volume)
  • Cave darmperforatie
Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen