Jump to Navigation

Ilioinguinaal blok

Voorwaarden

1. Perifeer infuus

2. Monitoring Pakket 1

3. Surpass B0

4. uitgevoerd onder algehele anesthesie bij kinderen

Materiaal

1. Lineaire of hockeystick (kinderen) probe

2. Basis poets-set regionale anesthesie met echo-hoes

3. Echogene naald 10 cm +/- catheter

Medicatie

Chirurgisch blok: Mepivacaine 2% en/of Levobupivacaine 0.5%, ¼ mL / kg IG

Postoperatieve pijnbestrijding: Levobupivacaine 0.25%, ¼ mL / kg IG

Positionering

Liggende positie.

Naaldpositie

Naaldvoering kan in plane of out of plane. Positie van de probe is naast de spina iliaca anterior superior (SIAS), op een lijn tussen SIAS en de navel. De n. ilioinguinalis en iliohypogastricus liggen bij elkaar tussen de musculus transversus abdominis en obliquus internus. Naaldpositie is tussen de fascia van de transversus abdominis en obliquus internus. De zenuwen lopen op dit niveau 2 cm van elkaar en hebben een hypoechogeen aspect.

Specifieke aandachtspunten

1. De n. ilioinguinalis (T12 and L1) en iliohypogastricus innerveren de inguinale regio en ontspringen uit de thoracolumbale plexus ( T12-L4). De zenuwen lopen aan de laterale zijde van de musculus psoas major over de anterior zijde van de musculus quadratus lumborum, vervolgens tussen musculus transversus abdominis en musculus obliquus internus

2. In 50% van de mensen zouden alleen de spieren en hun fascia op de echo zichtbaar zijn.

3. Gebruik de color doppler om verwarring met vaten te voorkomen.

4. Bij kadaver onderzoek zag men dat de zenuwen de musc transversis abdominis meer naar anterior en mediaal perforeren. Dit zou deels kunnen verklaren waarom een ilioinguinaal blok een beter effect in de postoperative analgesie voor liesbreuken laat zien in vergelijking met een TAP blok .

Literatuur

1. Fredrickson MJ et al. Improved analgesia with the ilioinguinal block compared to the transversus abdominis plane block after pediatric inguinal surgery. Pediatr Anesth 2010; 20: 1022-7.

2. Bhalla T et al. Ultrasound-guided trunk and core blocks in infants and children. J Anesth (2013) 27:109–123.

3. Sobotta Atlas of Human Anatomy

Weblinks http://www.usra.ca/ilineedle.php  

Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen