Jump to Navigation

Caudaal

Klaarzetten:

Materiaal: Medicijnen:
Steriele handschoenen Bupivacaine met adrenaline (1 : 200.000)> 18 mnd 0,25%< 18 mnd. 0.125 %
Chloorhexidine / alcohol Bupivacaine
Caudaal naald 22G (stompe bevel) Additiva: opiaten, clonidine (geen ketamine!)
Caudaal naald
< 6mnd orange 25G
6-12 mnd zwart 22G
> 12mnd geel 20G

Preoperatieve voorbereiding:

Standaard monitoring

Indicaties en Dosering::

  • liesbreuk: 1 ml/kg (thoracolumbaal)
  • orchidopexie, navelbreuk: 1,25 ml/kg (midthoracaal)
  • pylorotomie 1,5 ml/kg (midthoracaal)
  • orthopedie: 1 ml/kg bv. arthrodese, DVIO,heupcorrecties
  • urologie: 0,5 ml/kg meatomie, hypospadie
  • geen caudaal bij circumcisie

Postoperatief controles:

24u apneu bewaking bij gebruik van opiaten of clonidine als additiva conform CBO richtlijn

Extra aandacht voor:

  • in dagcentrum alleen bupivacaine 0,187% (drie delen bupi 0,25% en een deel NaCl 0,9% of per kg: 0,75 ml/kg bupi 0,25% plus 0,25ml/kg NaCl 0,9%)
  • bij volumes van meer dan 1 ml/kg denk aan maximale doseringen bupivacaine ivm toxiciteit
Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen