Jump to Navigation

Betablokkade

Peri-operatieve bètablokkade bij niet-cardiochirurgische ingrepen

Doel: verlagen van de cardiale zuurstofconsumptie door de hartfrequentie te verlagen wat resulteert in verlenging van de diastolische vullingsfase te verlengen en een verminderde contractiliteit. Dit om het risico op peri-operatieve myocard ischemie te verlagen.

Het peri-operatieve gebruik van bètablokkers reduceert de kans op peri-operatieve myocardischemie. Echter alleen bij patiënten met een hoog risico hierop verlaagt het de overall mortaliteit. Bij laagrisico patiënten ligt de totale mortaliteit juist hoger door verhoogd risico op beroertes en andere fatale complicaties.

Komt mijn patiënt in aanmerking voor preoperatieve start met bètablokkade?

Patiënt preoperatief ingesteld op bètablokkade?

 • Continueren bij indicaties:
  • Hypertensie
  • Ischemische hartaandoening
  • Aritmieën
  • Stabiel hartfalen bij systolische LV dysfunctie
  • Bij instabiele decompensatio cordis overwegen bètablokkade te verlagen of tijdelijk te stoppen. Vraag cardioloog in consult.

Contra-indicaties voor bètablokkade?

 • Niet starten:
  • Astma
  • Ernstige geleidingsstoornissen
  • Symptomatische bradycardieën
  • Symptomatische hypotensie

Patiënt gepland voor hoog risicochirurgie(vaatchirurgie)?

 • Start bètablokkade bij Lee indexscore >2
  • Onvoldoende data bekend om een aanbeveling te doen voor endovasculaire en percutane ingrepen.

Lee cardiac risk index (Voor elk item 1 punt)

 • Hoogrisico chirurgie >5%*
 • Ischemische hartaandoening (angina pectoris en/of MI)
 • Hartfalen
 • Beroerte/TIA
 • Diabetes Mellitus (insuline afhankelijk)
 • Nierinsufficiëntie( kreatinine >170 μmol/L, kreatinineklaring <60ml/min)/hemodialyse

Risico van chirurgische ingreep*(modified from Boersma et al)

Laagrisico< 1%

 • Mammachirurgie
 • MZK
 • Endocriene chirurgie
 • Oog
 • Gynaecologie
 • Plastische en reconstructieve chirurgie
 • Orthopedie –klein (knie)
 • Urologie –klein

Gemiddeld risico 1-5%

 • Abdominale chirurgie
 • Carotis ingreep
 • Perifere arteriële angioplastiek
 • Endovasculaire aneurysma chirurgie
 • Hoofd en hals chirurgie
 • Neurochirurgie
 • Orthopedie - groot(heup)
 • Long/Nier/Lever transplantatie
 • Urologie -groot

Hoogrisico >5%

 • Aorta en grote vaten
 • Perifere vaatchirurgie

Therapie:

 • Start 30 tot 7 dagen vóór chirurgie. (Spoedingrepen vallen buiten dit protocol)
 • Consultbrief huisarts met verzoek starten bètablokkade(metoprolol)
 • Uitleg aan patiënt
 • Zo nodig aanpassen tot een pols van 60-70 slagen/min met een systolische bloeddruk van >100 mmHg
 • Postoperatief continueren beleid. Bij hypertensie of tachycardie onderliggende oorzaak behandelen alvorens bètablokkade te verhogen. Bradycardie en hypotensie behandelen.
 • Postoperatief therapie tenminste 2 maanden continueren. Continueren en zo nodig afbouwen via de huisarts

Bron:

 1. ESC Guidelines, Guideline for pre-operative risk assessment and perioperative cardiac management in non-cardiac surgery; European Heart Journal (2009) 30, 2769–2812, doi:10.1093/eurheartj/ehp337
 2. Fleischer LA, Beckman JA, Robb JF et al. 2009 ACCF/AHA Focused Update on Perioperative Beta Blockade Incorporated Into the ACC/AHA 2007 Guidelines on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Care for Noncardiac Surgery : A Report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2009, 120:e169-e276
Onder beheer van afdeling: 
Anesthesiologen